logokleur
Wanneer is een coachtraject iets voor jou?
Coaching kan je onder meer helpen bij:

  • omgaan met conflicten
  • (andere) keuzes maken
  • richting geven aan je leven
  • het ontwikkelen van zelfvertrouwen
  • nieuwe perspectieven ontdekken
  • een betere balans vinden in de worsteling tussen werk, privé, gezin
  • zaken op een rij zetten en prioriteiten stellen
  • meer rust vinden

Jij bepaalt het doel van het coachingstraject. Samen bekijken we wat er voor nodig is om dat doel te bereiken. Soms ben je met een paar gesprekken weer verder geholpen, soms is het nodig om wat langer de tijd te nemen. In de gesprekken kijken we terug en vooruit en onderzoeken we hoe jij het beste in jezelf naar boven haalt.
Coaching kan ook confronterend zijn. Het vraagt dat je je uit laat dagen om op een andere manier naar jezelf en je omgeving te kijken.

Autisme
Ik coach ook mensen die (het vermoeden van) een autisme-diagnose hebben.
Het krijgen van de diagnose autisme op volwassen leeftijd kan voor veel verwarring zorgen. Je bent niet veranderd, en toch lijkt alles anders. Er vallen een heleboel puzzelstukjes op hun plek, en tegelijkertijd zoek je naar handvaten en tips. Ook in zulke trajecten coach ik.
Misschien twijfel je of je het met je omgeving wilt delen. Twijfel je of je werkgever van je autisme moet weten. Weet je niet goed hoe je een gesprek daarover aan moet pakken. Of misschien worstel je simpelweg met de diagnose en de kenmerken.
In dat proces kan coaching helpen.

Hoe ziet een coachtraject er uit?
We voeren eerst een intakegesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In dit gesprek kijken we waar je mee aan de slag wilt.
De conclusie kan na een intake ook zijn dat coaching niet het antwoord op je vraag is, of dat ik niet de juiste coach voor jouw vraag ben.
Als we besluiten te starten maken we een afspraak over het aantal sessies. In de coachingsgesprekken die op de intake volgen gaan we aan de slag met je vraag.

 

logokleur